Warning: Declaration of ElementorPro\Modules\Posts\Skins\Skin_Content_Base::register_controls(Elementor\Widget_Base $widget) should be compatible with Elementor\Controls_Stack::register_controls() in /home/pisgad19/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/post-content.php on line 17

זכאות למשכנתא – פגישת ייעוץ ששווה לך הרבה

נטילת משכנתא לרכישת נכס לדיור הינה תהליך משמעותי וחשוב בחיינו ולכן יש לבצעה בצורה נכונה. ישנם מספר משתנים אותם יש לקחת בחשבון כאשר מרכיבים את המשכנתא ותפקידו של יועץ משכנתאות מומחה הינו לספק ללווה את המשכנתא האידיאלית בעבורו, וזאת אחרי שהצליח לשכנע את הבנק שאכן קיימת זכאות למשכנתא. בין יתר המשתנים, היועץ של חברת פסגה משכנתאות בוחן את הריביות השונות בבנקים למשכנתאות, יכולת ההחזר של הלווה, מסלולי המימון המוצעים ע"י הבנקים ועוד, כאשר המטרה הסופית הינה בניית תמהיל משכנתא המותאם באופן פרטני ללווה. אין להקל ראש בתהליך זה מאחר וגיבוש חובבני ולא מקצועי של תמהיל עלול בקלות להוביל לכך שהלווה יחזיר כסף רב שלא לצורך ולפגוע ברווחת חייו הכלכלית והיומיומית.

יועצי המשכנתאות של פסגה משכנתאות מלווים את הלווה לאורך כל תהליך אישור המשכנתא בבנק. תהליך זה מתרחש במספר שלבים:

פגישת ייעוץ של הלווה עם אחד מיועצי המשכנתאות של חברת פסגה משכנתאות

בפגישה זו בוחן היועץ ביחד עם הלווה את מצבו הפיננסי ויכולת ההחזר החודשית שלו בהווה ובעתיד. בנוסף, נבחנת התנהלותו הפיננסית של הלווה בעבר.

כיום, המימון שניתן לגייס מהבנק הינו עד ל-75% מערך הנכס, במידה וזהו נכס ראשון של הלווה, ועד ל-50% במידה ובבעלות הלווה נכס אחד או יותר בנוסף לנכס עליו הוא מבקש את המימון (דירה להשקעה). המימון עבור משפרי דיור הינו עד 70%.

יכולת ההחזר החודשית מושפעת מגורמים שונים והיועץ, ביחד עם הלווה, בוחנים גורמים אלה ומגבשים את האחוז המקסימלי שיהווה סכום ההחזר מגובה הכנסתו של הלווה. לפי הוראות בנק ישראל, לא ניתן לקחת משכנתא שהחזרה החודשי עולה על 50% מגובה ההכנסה.

בפגישתו של הלווה עם היועץ של פסגה משכנתאות, נבחנות ההכנסות וההוצאות החודשיות של הלווה ונאמד הכסף "הפנוי" לצורך תשלום ההחזר החודשי. במהלך בחינה זו, מבוצע גם תיכנון פיננסי עתידי אשר עלול להשפיע על יכולת ההחזר – לדוגמא האם הלווה מתכנן להרחיב את המשפחה ולהוליד ילדים, האם צפוייה קבלת כסף עתידית – קרן השתלמות, ירושה, מכירת נכס קיים, העלאה בשכר העבודה וכדומה. כלומר נלקחת בחשבון לא רק זכאות למשכנתא בזמן הווה, אלא גם יכולת החזר עתידית.

חשוב ביותר להגדיר בצורה יעילה ואובייקטיבית את יכולת ההחזר של הלווה על מנת להימנע מקשיים בהחזר החודשי שעשויים להוביל לכדי תשלומי ריביות פיגורים ואף לאובדן הנכס.

היועץ של פסגה משכנתאות מגבש תמהיל משכנתא ונערך להתחלת תהליך משא ומתן עם הבנקים לשם קבלת אישור עקרוני למשכנתא.

הגשת בקשות לבנקים לצורך קבלת אישור עקרוני לקבלת משכנתא

יועצי המשכנתאות של פסגה משכנתאות מגישים בעבור הלווה לכל אחד מבנקי המשכנתאות בקשה לקבלת אישור עקרוני למשכנתא. לאחר שאנחנו מוודאים שקיימת זכאות למשכנתא, ומתקבלים האישורים מהבנקים, יועצנו מתחילים בתהליך משא ומתן יסודי ומקיף עם כל אחד מהבנקים בכדי לשפר באופן מקסימאלי ללווה את תנאי נטילת המשכנתא.

בחירת הבנק ממנו תינטל המשכנתא בסיום תהליך המשא ומתן עם הבנקים, היועץ מציג ללווה את תוצאות התהליך ונבחר הבנק ממנו תינטל המשכנתא. בפגישה זו, על הלווה להביא עימו טפסים שונים, על מנת שיועצנו יציג אותם בפני הבנקים לצורך קבלת המשכנתא בפועל.

 

 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל פניה!

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן